Mossor, Lavar

Liksom fröväxter bildar kryptogamer (svampar undantaget) biomassa genom fotosyntes.

Olika-stenlavar.

Annonser