Ormvråk

Ormvråk på stort avstånd och kraftigt förstorat, den gled med vinden åt ”fel” håll.

Annonser